Polityka korzystania ze strony

Dostęp i korzystanie ze strony nowoczesne-mebloscianki.pl  odbywa się na poniższych zasadach i warunkach. Wchodząc i korzystając ze strony, użytkownik zgadza się na obowiązujące zasady. Korzystać ze strony można w celach informacyjnych lub zakupowych.

Zasady użytkowania

Korzystając ze strony użytkownik zobowiązany jest:

  • podawać prawdziwe, dokładne i aktualne dane w formularzu kontaktowym,
  • nie przekazywać treści szkodliwych, wulgarnych, fałszywych, rasistowskich, każdych, które są nielegalne lub obraźliwe,
  • nie przekazywać treści naruszających prawa osób trzecich.

Zasady udostępniania strony

Właściciel strony ma prawo w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia do:

  • jej całkowitego, częściowego zamknięcia lub modyfikacji,
    zawieszenia wszystkich lub wyszczególnionych usług, produktów,
  • usunięcia z niej towarów, promocji, odmówienia dostępu do strony, w przypadku gdy użytkownik narusza którąkolwiek z zasad korzystania ze strony, polityki prywatności,
  • zgłoszenia przypadków łamania przepisów (m. in. wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu informacji i prywatności), podania tożsamości użytkownika.

Prawo do korzystania z treści

Treści znajdujące się na stronie  nowoczesne-mebloscianki.pl oraz związane z nią prawa autorskie i własności intelektualnej należą do: AAAA Sp. z o.o. Orzechówka 246; 36-220 Jasienica Rosielna, zwanym dalej właścicielem strony. Zabrania się kopiowania, przekazywania, sprzedaży, rozprowadzania treści (artykuły, zdjęcia) i wykorzystywania ich na innych stronach internetowych, w postaci oryginalnej, jak i zmodyfikowanej. Wykorzystanie treści możliwe jest jedynie w przypadku otrzymania pisemnej zgody właściciela strony. Niedozwolone jest korzystanie ze strony które mogłoby spowodować uszkodzenie lub pogorszenie jej stanu (serwera, sieci) oraz tworzenia linków do strony (treści, produktów, usług) w sposób fałszywy, obraźliwy, wprowadzający w błąd innych użytkowników Internetu.

Zmiany na stronie

Właściciel strony  nowoczesne-mebloscianki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji treści (w tym warunków korzystania ze strony), grafiki, formularzy, w dowolny czasie, bez uprzedniego powiadomienia. Nowa treść obowiązuje użytkowników z dniem jej wprowadzenia na stronę, dlatego zachęcamy do bieżącego śledzenia informacji.

Prawa własności intelektualnej

Treść znajdująca się na stronie  nowoczesne-mebloscianki.pl chroniona jest prawami własności intelektualnej. Na treść składa się każda informacja w formie tekstowej, graficznej (zdjęcia, artykuły, produkty, logo, banery, formularz oraz pozostałe informacje i materiały). Żadnej z informacji nie należy traktować jako zgody na jej rozprowadzanie, kopiowanie, sprzedaż. Wszelkie bezprawne wykorzystanie materiałów ze strony stanowi naruszenie praw własności intelektualnej właściciela strony. Właściciel w takim przypadku będzie uprawniony do dochodzenia wszelkich roszczeń z tego tytułu. Przedstawione zasady będą interpretowane na gruncie prawa polskiego, a ewentualne spory i roszczenia będą rozpatrywane przed polskimi sądami powszechnymi.

Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez prawo właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody, zadośćuczynienia, utracone korzyści, niemożność korzystania z witryny, usług, treści. Użytkownik wchodząc na stronę i korzystając z niej robi to na własną odpowiedzialność. Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność materiałów na stronie  nowoczesne-mebloscianki.pl. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi.

Polityka prywatności

Zapewniamy wszystkim użytkownikom poufność danych osobowych. Zostają przechowywane przy zachowaniu wszelkich zasad i zabezpieczeń zgodnych z wymogami ustaw o ochronie danych osobowych, świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzeniu w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne. Więcej informacji uzyskasz w Polityce Prywatności.

Niniejsze warunki użytkowania należy rozumieć, interpretować i wykonywać w stosunku do użytkowników na terytorium Polski zgodnie z prawem polskim oraz poddawać rozstrzygnięciom sądom w Polsce, w zakresie w jakim jest to dozwolone przez prawo polskie.
Przyjęcie niniejszych warunków użytkowania przez użytkownika oznacza, iż stają się one wiążące dla niego i właściciela strony.

Użytkownik oświadcza, bez zastrzeżeń, że nie będzie kwestionować ważności i wykonalności niniejszych warunków użytkowania.

Obsługa Klienta i dane kontaktowe

AAAA Sp. z o.o.
Orzechówka 246
36-220 Jasienica Rosielna

kom. 535 925 015
kontakt@aaaameble.pl